Velkommen til Klinik For Fysioterapi & Osteopati

Vi ligger midt i Haderslev by, og bliver drevet af 2 autoriserede fysioterapeuter
hvoraf en er uddannet osteopat.

Klinikken ligger midt i Haderslev by

Klinikkens målsætning

Målsætningen er gennem tæt tværfagligt samarbejde, opdateret faglig viden
og engagement at kunne hjælpe så mange mennesker som muligt.
Hvert menneske er individuelt dvs. at to eller flere personer kan godt have karakter
af de samme symptomer men årsagen til dette kan godt og ofte være forskelligt.
Derfor vil hvert enkelt individ der kommer i klinikken blive betragtet som
forskelligt og unikt.

I klinikken forefindes der en bred vifte af faglige kendskaber og viden, hvilket
giver klienterne en mulighed for at få analyseret deres problemstilling fra
forskellige indgangsvinkler.

Parkering
Bag klinikken er der 4 pladser, som er reserveret til klinikken.